autorizācija

Reģistrācija

Reģistrācija

  • Lūdzu aizpildiet visus laukus reģistrācijas formā.
  • Norādiet eksistējošu e-pasta adresi, jo tā būs nepieciešama Jūsu konta aktivizēšanai, kā arī tā tiks izmantota kā Jūsu primārā saziņas adrese.
  • Uz vienu e-pastu ir iespējams reģistrēt tikai vienu kontu.
  • Pēc konta aktivizēšanas un autorizācijas portālā, Jums būs iespēja ievadīt pārējos datus sadaļā "Mans Profils".
  • Pēc reģistrācijas Jums automātiski tiek piešķirta portfolio adrese work-shop.lv/[lietotājvārds]
  • Ja Jūsu konts netiks aktivizēts 7 dienu laikā, tas tiks dzēsts, un lietotājvārds atbrīvosies.