autorizācija

Reģistrācija

1. Par projektu

 • 1.1. Serviss „work-shop.lv” ir izveidots, lai piedāvātu Interneta lietotājiem ērtu un automatizētu vidi, kurā lietotāji (pasūtītāji un izpildītāji) var savstarpēji kontaktēties, lai izveidotu, piedāvātu, organizētu un vadītu dažāda rakstura projektus (uzdevumus, līgumdarbus).

2. Administrācija

 • 2.1. work-shop.lv administrācija nenes atbildību par lietotāju darbību attiecībā ar pastāvošo likumdošanu.
 • 2.2. work-shop.lv administrācija nepiedalās iespējamos strīdos un domstarpībās starp servisa lietotājiem.
 • 2.3. work-shop.lv administrācija nenes atbildību par pakalpojumu kvalitāti un izpildes termiņiem, ko uzņemas izpildītāji.
 • 2.4. work-shop.lv administrācija apņemas vienpusējā kārtā dzēst no servera jebkāda veida informāciju, failus, kas neatbilst noteikumiem, aizskar trešās puses, vai nav saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
 • 2.5. work-shop.lv administrācija patur tiesības atteikt lietotājam servisa izmantošanu, ja tai ir aizdomas par nekorektu servisa izmantošanu vai nekorektu darbību veikšanu atiecībā pret citiem lietotājiem.
 • 2.6. work-shop.lv administrācija patur tiesības vienpusējā mainīt lietošanas noteikumus.

3. Servisa lietotāji.

 • 3.1. Servisa lietotājs ir jebkurš reģistrēts un nereģistrēts šī resursa apmeklētājs. work-shop.lv kontekstā pasūtītājs ir reģistrēts lietotājs, kas, izmantojot resursa iespējas, padara publisku vēlmi atrast sadarbības partnerus (izpildītājus). Izpildītājs šajā kontekstā ir reģistrēts lietotājs, kas piesākās uz šāda veida izsludinātu konkursu.
 • 3.2. Reģistrēts lietotājs ir lietotājs, kas izpildījis reģistrāciju work-shop.lv servisā, un ieguvis nepieciešamo informāciju servisa piekļuvei.
 • 3.3. work-shop.lv servisa ietvaros ir aizliegta šādu preču un pakalpojumu piedāvāšana:
  • 3.3.1 Kas pārkāpj esošo likumdošanu;
  • 3.3.2 Kas neatbilst šī servisa noteikumiem;
  • 3.3.3. „Hakeru” un citu nelikumīgu programmu izstrāde (vīrusi, „trojānas zirgi” utml.), tai skaitā, spama izsūtītāji;
  • 3.3.4. Kas pārkāpj autortiesības.
 • 3.4. Visi lietotāji apņemas reģistrēt tikai vienu kontu. Vairāku kontu reģistrēšana ir aizliegta.
 • 3.5. Visi lietotāji apņemas nepublicēt saites uz citiem līdzīgiem resursiem.
 • 3.6. Lietotāji apņemas ievērot šī servisa noteikumus.

4. Garantijas nosacījumi.

 • 4.1.work-shop.lv tiek piedāvāts lietotājiem tādā apjomā, kādā tas pašlaik ir iespējams un bez jebkādām garantijām
 • 4.2.work-shop.lv administrācija negarantē pilnīgu un pastāvīgu servisa pieejamību. Servisa funkcionēšana var tikt traucēta sakarā ar ārējiem faktoriem, kas nav atkarīgi no work-shop.lv administrācijas.
 • 4.3.work-shop.lv administrācija nenes atbildību par piedāvāto pakalpojumu autortiesībām, to noderību jebkādu mērķu īstenošanai, vai pārkāpumu neesamību trešo pušu sakarā.
 • 4.4.work-shop.lv administrācija nenes atbildību par lietotāju ievietoto informācijas pareizību.